Yapay Zeka Otomasyon Sürecini Dönüştürüyor

Tüm yerkürede ve memleketimizde kişisel kuruluşlardan kamu kuruluşlarına kadar büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Gelgelelim bu dijital dönüşüm BT operasyonlarını daha karmaşık ve izlenmesi güçlükle bir hale getiriyor. Sair taraftan toplanan donelerin ölçüsü da her geçen gün artıyor ve devasa bir boyuta geliyor.

Yapay zekanın BT operayonlarındaki kıymetine dikkat çeken Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Umumî Yöneticisi Deniz Kırca, “Yapay zeka, milyonlarca olgu kümesini rastgele bir insan müdahalesi olmadan inceleyebilme kapasitene sahip. Binaenaleyh, gelişmiş analitik teknikler ve algoritmalar kullanan AIOps, çok daha büyük ve karmaşık olgu kümeleriyle çalışılabilmesine ve insan gözüyle görülmesi neredeyse imkansız olan kalıpların görülebilmesine imkan tanıyor. Bu kadar büyük dataların işlenmesi ve karmaşıklaşan BT operasyonlarının daha güzel bir formda yönetilebilmesinde AIOps büyük kıymet taşıyor ve BT süreçlerinde otomasyonun geleceği olarak görülüyor” diyor.

Yapılan araştırmalar da AIOps’un giderek popülerlik kazanan bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve AIOps’un derinlemesine ele alındığı AIOps Exchange

AIOps araçları ve platformları, birden ziyade araçtan gelen ikazların bir arada kullanılabilmesi için operasyonel BT olgularına makine tahsili uyguluyor. Böylelikle ilgili ekiplerinin meydana gelen vukuatın asıl sebebini belirleyebilmelerine yardımcı olurken geçmişteki haberleri kullanarak ne yapmaları gerektiği doğrultusunda tekliflerde bulunuyor.

Bilişim teknolojileri ortamında otomasyon uzun vakittir kullanılıyor, gelgelelim günümüz yapay zeka teknolojisi, bu otomasyon seviyesini çok daha öteye götürüyor. Tatbike hazır yapay zeka araçları kullanan BT departmanları, hizmet kritik sistemlerde beklenmeyen hizmet dışı kalma vadelerinde kıymetli düşüşler elde ediyor. Yapay zekaya dayalı araçlar, BT operasyonlarında dertlerin saatler mahalline dakikalar içinde çözülebilmesine imkan tanıyor ve müşteri deneyiminin hem işletme hem de müşteriler için en üst seviyeye çıkmasını sağlıyor.

AIOps, 2020 ve sonrasında ne üzere bir değişime uğrayacak?

AIOps, CIO’lar ve BT başkanları için nispeten yeni bir konsept olmaya devam ediyor. Fakat bu başkanlar, farklı araçlardan ve sistemlerden çok çokça operasyonel done geldiğini, BT operasyonlarındaki dertlerin tespit edilebilmesi ve en verimli halde çözülebilmesi için bu dataların çok âlâ anlaşılması gerektiğini biliyorlar. Bu, yüksek erişilebilirlik ve performans gerektiren pratiklerin kullanıldığı büyük ölçekli hibrit bulutları yöneten CIO’lar için çok daha güç.

2020 yılı ve ötesinde AIOps, daha farklı görünen ve farklı maksatlara hizmet eden yeni platformlarla birlikte daha çok teknoloji sağlayan bir kategoriye dönüşecek. Kimi pratikler, pratik performans yerine odaklanırken kimileri güvenlik, bulut, DevOps ve servis idaresi üzere yerlere odaklanacak.

Her ne kadar platformların ne doğrultuda gelişeceği hakkında net bir şey söylemek çetin olsa da AIOps’un her geçen gün daha da karmaşıklaşan birçok meydanda meselelerin çözülmesine yardımcı olacağı kesin.

AIOps hangi ortamlarda daha çok öne çıkacak?

AIOps, bilhassa büyük ölçüde olgu içindeki anomalilerin arandığı durumlarda ön plana çıkıyor. AIOps ile ilgili tahlil geliştiren şirketler bunun için farklı yaklaşımlar izleyecekler. Kimileri, mikro hizmetlere ve konteynerlara odaklanırken kimileri ise buluta odaklanacak. Kimileri ise gayri tahlillerin desteklemediği ana bilgisayarlar üzere platformlara yönelecek.

AIOps Exchange araştırmasında çıkan sınırlı tasarruf senaryoları arasında tertip silolarının ayrıştırılması, proaktif ve öngörücü reaktif senaryoların ele alınabilmesi için araç setlerinin moderinzasyonu, MTTD (sorunlarının tespiti) vadesini azaltmak, meselelerin asıl nedenlerini bulmak ve yönetmek mahal alıyor.

Aslında kuruluşların büyük kısmı derhal çabucak birebir şeyi istiyor: Yatırımların süratli bir formda geri dönüştürülebilmesini sağlayan, kolaylıkla tasarrufa alınabilen, ziyade masraf gerektirmeyen ve birden çokça izleme aracına entegre olabilen bir araç. AIOps makine tahsili, kapsamlı olgu yekuna ve birden ziyade hedefe hizmet eden bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Mahsusen önümüzdeki periyotta otomasyon açısından en kilit teknolojilerden biri haline gelecek. 2020 yılında birçok şirket BT operasyonlarına ve sair süreçlerine AIOps’u entegre edecek.

Tesirli bir kombinasyon: AIOps ve DevOps

AIOps’un odaklandığı bir gayri kıymetli alan ise DevOps. AIOps, pratiklerin durumu ve performansı hakkında net bir malumat isteyen DevOps ekiplerinin istediğini veriyor. Yapılan bu araştırmaya nazaran, satın almalarda DevOps’un tesiri çok büyük. Iştirakçilerin yüzde 28’i AIOps’un uygulanmaya alınmasında DevOps’un büyük tesiri olduğunu belirtiyor. Gayri taraftan AIOps’un pratiklerdeki günahların çok erken bir formda bulunabilmesine imkan tanıması, DevOps geliştiricileri açısından da yeni bir kavram ve buna ahenk sağlamaları gerekiyor. Ama bu aşılması güçlükle bir bahis olmadığı üzere ve DevOps geliştiricilerine büyük imkanlar sunduğu açıkça ortada. Velhasıl 2020 yılından itibaren AIOps platformlarını değerlendirmeye alan ve pilot tatbike geçen birçok kuruluş ve BT başkanı olacak.

BASIN BÜLTENİNDEN DERLENMİŞTİR

Bir Cevap Yazın